Նախագծերի կառավարում դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել և հասկանալ նախագծերի նպատակային և արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ տեսությունը, գործիքները, մեթոդները և բոլոր այն կարևոր գործոնները, որոնք ոլորտի հաջողության հիմնաքարերն են։ Դասընթացի ընթացքում տեսականում և գործնականում կուսումնասիրվի <<նախագծի>> ողջ կենսացիկլը նախաձեռման փուլից մինչև ավարտ, բազմաթիվ հնարավոր ելքերով և իրավիճակներով։

Կհանդիպենք դասընթացի ընթացքում ․․․

Թվային մարքեթինգ դասընթացը ուսումնասիրում է թվային տնտեսությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ժամանակակից թվային գործիքները առցանց միջավայրում մարքեթինգային գործունեություն վարելու համար: